Hvem var med? 89 ansatte i et kjemisk firma.

Hva gjorde de? Deltakerne ble enten tildelt en forkortet mindfulness-basert intervensjon (MBI) eller en ventelistekontroll. MBI-gruppen gjennomførte syv timelange webinarer på nett og ti timer hjemmebasert praksis med kroppsskanning, meditasjon og yoga.

Resultatet? MBI-gruppen hadde forbedret sin oppmerksomhet, motstandsdyktighet mot stress og redusert mengde stress sammenlignet med kontrollgruppen. Disse forbedringene ble også opprettholdt eller forbedret ved seks måneders oppfølging.

Spesialist i indremedisin dr. Aikins og medarbeidere undersøkte om nærværstrening levert gjennom en digital og nettbasert plattform kunne påvirke tilstedeværelse og stressopplevelser. Dette kurset bestod av syv timelange webinarer. Deltagerne ble også oppfordret til å praktisere kroppsskanning, meditasjon og yoga hjemme. 89 ansatte ble tilfeldig tildelt enten kurset i nærværstrening eller en ventelistekontroll.

Resultatene viste at nærværstrening over nett forbedret oppmerksomhet, resiliens (motstandyktighet mot stress) og vitalitet. I tillegg rapporterte de reduksjon i deres opplevde stress sammenlignet med ventelistekontrollene. Disse behandlingsgevinstene ble også opprettholdt eller forbedret ved seks måneders oppfølging.

Deltakerne på nettkurset rapporterte videre signifikante reduksjoner i antall dager med høyt stress, utbrenthet og forbruk av hurtigmat, men økning i frukt- og grunnsakskonsum. 87 % av deltakerne vurderte programmet som tilfredsstillende, og forbedringene skjedde på tross av stressende arbeidsforhold.

En kostnadsanalyse har også anslått en mulig besparelse på opptil 22.580,- amerikanske dollar per år per ansatt på grunn av redusert utbrenthet, som følge av mindfulness-baserte intervensjoner.

Referanse: Aikens, K. A., Astin, J., Pelletier, K. R., Levanovich, K., Baase, C. M., Park, Y. Y., & Bodnar, C. M. (2014). Mindfulness goes to work: Impact of an online workplace intervention. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56(7), 721-731. [PMID: 24988100]

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg her.