Mange meditasjonsformer innebærer at det gis oppmerksomhet til pust. I nærværstrening forsøker man ikke å kontrollere eller styre pusten, men det kan tenkes at praksisen allikevel påvirker måten man (naturlig) puster i hverdagen. Et slikt spørsmål er av interesse fordi rask, uregelmessig pust er assosiert med stress og angst, mens langsom og dyp pust kan gjøre det lettere å håndtere vanskelige følelser. Denne studien viste at langvarig meditasjonspraksis bremset pustefrekvensen (hvor fort du puster). Dette kan forklare noe av den positive effekten meditasjon har på emosjonelt velvære.

Hvem var med? 69 deltakere, som ble delt inn i to grupper; en meditasjonsgruppe hvor deltakerne måtte ha minst 3 års erfaring med mindfulness-meditasjon, og en kontrollgruppe med deltakere som ikke hadde erfaring med meditasjonspraksis.

Hva gjorde de? Meditasjonsgruppen fullførte 8 timer med intensiv meditasjon før to målinger av pustefrekvens, mens kontrollgruppen fullførte en fritidsaktivitet i 8 timer før de to målingene. Begge gruppene ble også undersøkt en siste gang uten noen intervensjon i forkant.

Resultatet? Verken det å delta i fritidsaktiviteter, åpen meditasjon eller loving-kindness meditasjon hadde noen umiddelbar effekt på pustefrekvensen. Derimot hadde langvarig meditasjonspraksis effekt, ved at det bremser pustefrekvensen på en reliabel og signifikant måte.

Wielgosz med medarbeidere har målt pustefrekvens for langvarige mediatorer (LTM) ved tre separate anledninger i løpet av ett år, og sammenlignet resultatene med en kontrollgruppe som ikke har gjennomført noen form for mindfulness-meditasjon. Forfatterne ville undersøke om langvarig meditasjonspraksis var assosiert med reduksjoner i pustefrekvens, men også om en intensiv dag med meditasjonspraksis umiddelbart ville endre pustefrekvensen.

Studien bestod av 69 deltakere, som ble delt inn i to grupper, hvor deltakere med minst 3 års erfaring med meditasjon ble sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av deltakere uten erfaring med meditasjonspraksis. Alle deltakerne fikk deres pustefrekvens målt ved tre separate anledninger med omtrent 4,5 måneders mellomrom. Pusten deres ble målt mens de var i ro uten at de fikk noen instruksjoner om å meditere under disse vurderingene. I forkant av to av disse vurderingene, fullførte meditasjonsgruppen 8 timer med enten intensiv åpen meditasjon eller loving-kindness meditasjon, mens kontrollgruppen brukte en tilsvarende mengde tid på en fritidsaktivitet som f.eks. lesing, dataspill eller se dokumentarer på TV.

Pustefrekvensen var i gjennomsnitt 1,6 pust per minutt saktere for den erfarne gruppen (LTM), sammenlignet med kontrollgruppen. Resultatene viste også at det å delta i fritidsaktiviteter, åpen meditasjon eller loving-kindness meditasjon før målingen ikke hadde noen umiddelbar effekt på pustefrekvensen, men at langvarig meditasjonspraksis bremser pustefrekvensen på en reliabel og signifikant måte. Det trengs ytterligere forskning for å avgjøre om disse nedsatte respirasjonsfrekvensene har en sammenheng med økt fysisk og mentalt velvære.

Referanse: Long-term mindfulness training is associated with reliable differences in resting respiration rate

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.