Denne uken samtaler vi med Jannicke Heyerdahl-Larsen som i mange år har undervist i ikke-voldskommunikasjon. Hun forteller hvordan hun de siste 12 årene har blitt inspirert av nærværstrening til å utvide sin forståelse og undervisning, og at hun i dag kaller dette for oppmerksom og empatisk kommunikasjon.

Ønsker du flere podcast? Registrer deg og få ny podcast hver uke.