Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

Pusterom

Disse øvelsene egner seg godt når du har mild angst eller uro, og ønsker å roe deg ned. Jo oftere du bruker den, jo lettere vil den være å gjennomføre også når du har relativt sterk uro og...

LES MER

Både nærværstrening og fysisk trening reduserer forkjølelses- og influensasymptomer.

Hvem var med? 413 deltakere med en gjennomsnittsalder på 50 år. Hva gjorde de? De ble tilfeldig i tre grupper: en MBSR-gruppe, en trenings-gruppe eller en ikke-aktiv gruppe. Intervensjonene ble utført om høsten, og deltakerne måtte rapportere eventuelle symptomer på forkjølelse og/eller...

LES MER

Magepust når du er engstelig eller urolig

Du kan bruke dette lydspore når du er engstelig og urolig. Med øvelse kan den brukes når det virkelig stormer, for å komme tilbake til ditt eget senter og hvile der. Den situasjon vi nå har med korona virus, stiller oss overfor nye utfordringer, og vår frykt og redsel trigges. Å øve nærvær i...

LES MER

Podcast 96: Nærvær i koronaens tid

Den situasjon vi nå har med korona virus, stiller oss overfor nye utfordringer, og vår frykt og redsel trigges. Hvordan kan vi ta vare på oss selv og hverandre i denne tiden? Flere podcast finner du ved å registrere deg.

LES MER

90 minutter veiledning: Korona-situasjonen

Innhold 00:00:39 Korona-situasjonen og nærvær 00:05:54 Kveldens nærværsøvelse 00:29:04 Nærvær og meditasjon som støtte i tiden vi er inne i nå 00:37:30 Utforske oppmerksomheten i løpet av dagen 00:43:27 «I dag har det vært vanskelig å sitte og meditere» 00:48:24 Utforske nye måter å være...

LES MER

Kroppsskanning, yoga og sittende meditasjon påvirker immunfunksjonen hos eldre voksne

Hvem var med? 100 eldre voksne i alderen 65 år og oppover. Hva gjorde de? Deltakerne gjennomgikk et mindfulness-basert program på 8 uker, som inneholdt kroppsskanning, yoga og sittende meditasjon. Resultatet? Det mindfulness-baserte programmet førte til en forbedret immunologi blant...

LES MER

Podcast 95: Nærvær i møte med den andre Del 2

For å begrense smitte under utbruddet av koronavirus forsøker vi å holde sosial avstand til de rundt oss. Men fordi mange av oss holder oss hjemme, så er vi også tettere på de vi bor sammen med enn noen gang. Vi må også finne nye måter å holde kontakten med familie, venner og kolleger. Vi håper...

LES MER

Nærværstrening forbedrer inflammatorisk biomarkørnivå hos eldre voksne

Nærværstrening senker stress og biomarkører for betennelse i blodet hos eldre. Dette er viktig fordi stress og betennelser er knyttet til hjerneendringer assosiert med vaskulær demens og Alzheimers sykdom. Hvem var med? Eldre med diagnosen mild kognitiv svikt (MCI) Hva gjorde de? Deltakerne ble...

LES MER

Podcast 94: Nærvær i møte med den andre Del 1

Vi fødes i relasjon, vi skades i relasjon og vi blir helet i relasjon. Derfor er det avgjørende at vi øver nærvær i våre relasjoner. Denne og neste ukes podkast tar for seg betydningen av vårt nærvær i møte med våre medmennesker, enten det er i en jobbsammenheng eller privat. I vår daglige...

LES MER

Podcast 93: Nærvær og ikke-voldskommunikasjon

Denne uken samtaler vi med Jannicke Heyerdahl-Larsen som i mange år har undervist i ikke-voldskommunikasjon. Hun forteller hvordan hun de siste 12 årene har blitt inspirert av nærværstrening til å utvide sin forståelse og undervisning, og at hun i dag kaller dette for oppmerksom og empatisk...

LES MER