Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

Veiledning 23. april

Innholdsfortegnelse webinar 23.04.2020 00:06:54 Kveldens nærværsøvelse 00:29:24 Alle deltakerne hilser på hverandre i kor 00:37:15 «Min nærmeste har mye angst og frykt, har dere noen råd til hvordan jeg kan stå i dette?» 00:52:59 «Det er belastende at også flere andre sliter i denne...

LES MER

Effekt av nærværstrening i arbeidslivet

Hvem var med? 23 studier som undersøkte effekten av nærværstrening på arbeidsplassen. Hva gjorde de? Sammenlignet resultatene fra de 23 studiene, hvor deltakerne var arbeidstakere som gjennomgikk ulike former for treningsprogram med nærværstrening. Resultatet? Nærværstrening på arbeidsplassen...

LES MER

Podcast nr. 99 Du er ikke dine bekymringer

I en tid med stor usikkerhet, vil våre tidligere erfaringer prege hvordan vi handler. Men gjennom vår praksis kan vi bli kjent ved vårt sinn, og oppdage at det mulig å endre vårt forhold til våre tanker og følelser og endre måten vi møter usikkerhet og engstelse på. Flere podcast finner du ved å...

LES MER

Mer psykologisk robust etter nærværstrening

Denne studien ser på sammenhengen mellom nærværstrening og resiliens. Stor norske leksikon definerer resiliens på følgende måte: Resiliens er psykologisk motstandskraft, de faktorer som har sammenheng med at man beholder en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger. Å være...

LES MER

Veiledning 9. april 2020

Innhold 00:03:37 Øvelser som er nyttige i en usikker tid00:06:37 Kveldens nærværsøvelse: fjellmeditasjon00:28:58 Alle deltakerne hilser på hverandre i kor00:35:33 «Jeg har lett for å overta uro fra andre, hvordan kan nærvær hjelpe meg med dette?»00:44:30 «I disse tider trenger jeg rytme og...

LES MER

Nærvær beroliger negative følelser og aktivitet i amygdala

Hvem var med? 17 voksne som ikke hadde erfaring med mindfulness og meditasjon, hvor gjennomsnittsalder var på 32 år. Hva gjorde de? De ble presentert ubehagelig stimuli både fysisk og visuelt, hvor de både fikk beskjed om å reagere naturlig som de ellers ville gjort eller om å akseptere...

LES MER

Podcast 98: Nærvær og mening i korona-tiden

Denne påsken er en annerledes påske. Mye er forandret og vi kan streve med å se hvordan også det vi gjennomlever nå kan være meningsfylt. Ukens podkast ser på sammenhengen mellom vår praksis og vår søken etter mening. Flere podcast finner du ved å registrere deg.

LES MER

Meditasjonsretreat påvirker immunforsvaret

Hvem var med? 40 deltakere, hvor 19 av disse hadde erfaring med meditasjon. De resterende 21 hadde ingen erfaring med meditasjon fra tidligere av. Hva gjorde de? De 19 deltakerne med meditasjonserfaring fikk gjennomgå en intervensjon med 8 timers mindfulness-meditasjon. De resterende 21 hadde...

LES MER

Podcast 97: Det stille rom i pandemien

Pandemien utfordrer oss alle til å møte virkeligheten på best mulig måte. Da kan det være godt å la seg inspirere av mennesker som har vist storhet i møte med livets grunnleggende usikkerhet. Den unge kvinnen Etty Hillesum er et lysende eksempel som viser oss at det er mulig å la kjærligheten til...

LES MER

Veiledning: Vi hilser på hverandre i kor

Innhold: 00:06:04 Kveldens nærværsøvelse 00:29:50 Vi kan ikke planlegge alt 00:32:05 Alle 70 deltakere hilser på hverandre i kor 00:36:09 Toning som meditasjon 00:40:47 «Kroppen min gir beskjed om hvor det beste ankeret er» 00:42:45 «Hvordan kan man bruke nærvær med frykten for å snakke i...

LES MER