Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

90 minutter veiledning: Å hvile i det som er, også når det stormer

Innhold 00:02:20 Ulike meditative tradisjoner 00:10:04 Kveldens nærværsøvelse: øvelser i tillitt til øyeblikket 00:36:44 «Eksperimenterer fra å være systematisk til å være mer leken med meditasjonen» 00:43:19 «Bli minnet på alle inntrykkene man får gjennom livet» 00:46:06 «Å...

LES MER

Nærværstrening reduserer antall dager med hodepine ved kronisk migrene

Migrene innebærer en intens, bankende hodepine sammen med kvalme, oppkast og lysfølsomhet. Forskere gjennomførte en studie for å teste om nærværstrening kan redusere migrene, samt endre hjerneområder som er relatert til smerteprosessering. En gruppe personer med kronisk migrene fikk opplæring i...

LES MER

Nærværstrening påvirker oppmerksomhet og depressive symptomer

Personer med alvorlig depressiv lidelse viser en oppmerksomhetsskjevhet som er karakterisert av overvurdering av negativ informasjon og ignorering av positiv informasjon. En slik oppmerksomhetsskjevhet kan videre forsterke og forlenge depressive tankemønstre, men også fungere som en underliggende...

LES MER

Veiledning og nærværstrening 14. mai med lege Michael de Vibe og psykolog Even Halland

Innhold 00:07:09 Kveldens nærværsøvelse: søkelys-meditasjon 00:33:20 Å utforske våre problemer under nærværsøvelser 00:41:14 «Balansegangen mellom det å gå inn i det vonde som dukker opp for å bearbeide det kontra det å velge det bort?» 00:50:43 «Jeg finner roen i å anerkjenne tingene som...

LES MER

Oppmerksom aksept reduserer smerterespons

Er nærvær til hjelp når du har det vondt eller opplever ubehagelige følelser? For å besvare dette spørsmålet ble forsøkspersoner utsatt for ubehag (smerter og groteske bilder) og deres reaksjoner ble registrert. Ved å praktisere oppmerksom aksept ble det observert en 26 prosent reduksjon i...

LES MER

Podcast 101: Hva du ønsker og hva du trenger

Vi lever i en tid med store endringer og stor usikkerhet. Mye av det vi er vant til å kunne få eller gjøre har endret seg. Kanskje vår praksis kan hjelpe oss til å velge å være åpne i møte med dagens situasjon, og ikke lukke oss mentalt og emosjonelt basert på gamle...

LES MER

Nærværstrening har innvirkning på immunforsvaret

Hvem var med? Deltakere som hadde minst 30 års erfaring med mindfulness og meditasjon. Hva gjorde de? Halvparten gjennomførte en åtte timers intensiv meditasjonspraksis, mens de resterende deltakerne utførte åtte timer med ulike fritidsaktiviteter. Blodet til alle deltakerne ble undersøkt før og...

LES MER

PODCAST NR. 100

Dette er vår podcast nr. 100. Hva har vi lært om oss selv og hverandre på reisen? Hva ser vi for oss i årene fremover? Flere podcast finner du ved å registrere deg. nærvær.no · Podcast Nr. 100

LES MER

Veiledning 23. april

Innholdsfortegnelse webinar 23.04.2020 00:06:54 Kveldens nærværsøvelse 00:29:24 Alle deltakerne hilser på hverandre i kor 00:37:15 «Min nærmeste har mye angst og frykt, har dere noen råd til hvordan jeg kan stå i dette?» 00:52:59 «Det er belastende at også flere andre sliter i denne...

LES MER

Effekt av nærværstrening i arbeidslivet

Hvem var med? 23 studier som undersøkte effekten av nærværstrening på arbeidsplassen. Hva gjorde de? Sammenlignet resultatene fra de 23 studiene, hvor deltakerne var arbeidstakere som gjennomgikk ulike former for treningsprogram med nærværstrening. Resultatet? Nærværstrening på arbeidsplassen...

LES MER