Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

Hvorfor fokusere på deg selv når verden står i brann?

En vanlig kritikk av meditasjon og nærværstrening er at det er en selvsentrert aktivitet. Hvordan kan du forsvare å fokusere på deg selv når verden står i brann? Det mest opplagte svaret er at vi gjennom meditasjon får overskuddet, roen og tilstedeværelsen til å hjelpe andre. Som vi skal se i...

LES MER

Nærværstrening hjelper ved kroniske smerter

Fibromyalgi innebærer smerter i muskel- og skjelettet, tretthet og problemer med humør, søvn og kognitive fungering. Et 8 ukers kurs i nærværstrening (MBSR) forbedret livskvalitet, reduserte legebesøk og økte aktivitet i dagliglivet. Hvem var med? 225 pasienter med fibromyalgi. Hva gjorde de?...

LES MER

90 minutter veiledning: Å hvile i pusten ved stress og frustrasjon

Innhold 00:03:49 Å lande i seg selv00:12:26 Kveldens nærværsøvelse00:31:50 Litteraturens plass i kulturen vår00:43:23: «Tyggebevegelser som nærværsobjektet istedenfor pusten.»00:45:13 «I dag var kroppen på plass, ikke hodet.»00:46:27: «Å stå i stress, både det naturlige og det som kommer...

LES MER

Nærværstrening hjelper ved migrene

Både episodisk og kronisk migrene rammer omtrent en milliard mennesker verden over, med symptomer som hodepine, kvalme og lysfølsomhet. Personer som fikk opplæring i nærværstrening (MBCT) rapporterte å fungere bedre i dagliglivet (daglig fungering på jobb, hjemme og i sosiale sammenhenger). 86 %...

LES MER

Nærværstrening reduserer stress og aktivitet i amygdala (hjernens fryktsenter)

Vår stressrespons er assosiert med hjerneaktivitet i områdene amygdala og prefrontal cortex. Denne studien viste at nærværstrening kan redusere stressnivå og aktiveringen av amygdala til fryktrelatert stimuli. Denne effekten kan ha en viktig rolle for å redusere forekomsten av psykiske...

LES MER

Podcast 103 + 104: Stress og mestring av stresss

Dagens situasjon skaper mye usikkerhet og uro og kan forsterke det stresset vi opplever i hverdagen. Ukens podkast belyser hvordan stress påvirker oss, og utfordrer oss til å gå nærmere stresset for å bli bedre kjent med oss selv. Dette er nøkkelen for å finne nye måter å møte våre utfordringer...

LES MER

Nærværstrening og seksualitet

Nærværstrening har tidligere vist seg å ha en positiv virkning på kvinner og menns seksualitet (lyst, opphisselse, tilfredshet med sex, emosjonell intimitet, samt reduksjon i eventuelle smerter og seksuelt stress). Lin med medarbeidere har gjennomført en studie for å vurdere effekten av...

LES MER

90 minutter veiledning: Å hvile i det som er, også når det stormer

Innhold 00:02:20 Ulike meditative tradisjoner 00:10:04 Kveldens nærværsøvelse: øvelser i tillitt til øyeblikket 00:36:44 «Eksperimenterer fra å være systematisk til å være mer leken med meditasjonen» 00:43:19 «Bli minnet på alle inntrykkene man får gjennom livet» 00:46:06 «Å...

LES MER

Nærværstrening reduserer antall dager med hodepine ved kronisk migrene

Migrene innebærer en intens, bankende hodepine sammen med kvalme, oppkast og lysfølsomhet. Forskere gjennomførte en studie for å teste om nærværstrening kan redusere migrene, samt endre hjerneområder som er relatert til smerteprosessering. En gruppe personer med kronisk migrene fikk opplæring i...

LES MER

Nærværstrening påvirker oppmerksomhet og depressive symptomer

Personer med alvorlig depressiv lidelse viser en oppmerksomhetsskjevhet som er karakterisert av overvurdering av negativ informasjon og ignorering av positiv informasjon. En slik oppmerksomhetsskjevhet kan videre forsterke og forlenge depressive tankemønstre, men også fungere som en underliggende...

LES MER