Flere forskningsstudier har vist at å være ute i naturen har en positiv effekt på vår velvære og helse. Naturlige omgivelser gir et avbrekk fra hverdagens stress og bekymring, og gir mulighet for unike følelsesladede opplevelser som skjønnhet, ærefrykt og tilknytning til noe dypere i tilværelsen. Forskningen har også vist at mennesker som bor i nærheten av grønne områder viser lavere nivåer av stress. Mennesker som opplever en sterk tilknytning til naturen beskriver videre livene sine som lykkeligere og mer meningsfulle.

Kan det å øve nærvær i naturen forsterke de helsebringende effektene av nærværstrening?

.

Hvem var med? 99 britiske deltakere med en gjennomsnittsalder på 36 år.

Hva gjorde de? Deltakerne gjennomførte et kurs i nærværstrening (MBSR) i et av tre ulike miljøer: natur, utendørs bebyggelse eller innendørs. Før underveis og etter kurset svarte deltagerne på spørsmål om nærvær, følelse av tilhørighet til natur, humør, depresjon, angst og stress og refleksjon (nysgjerrighet).

Resultatet? Nærværstrening i naturen førte til største reduksjon i stressnivåer, tilknytning til naturen og refleksjon (nysgjerrighet).

Choe og medarbeidere har undersøkt om mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) i naturen forbedrer velvære sammenlignet med MBSR tilbudt innendørs eller i utendørs bebyggelse. Deltakerne bestod av 99 britiske voksne med en gjennomsnittsalder på 36 år. De ble tildelt en av tre forskjellige miljøer:

1) natur i form av en offentlig park med trær, ulike planter og en innsjø

2) utendørs bebyggelse i form av en gårdsplass av betong og murstein

3) en innendørs bebyggelse i form av et vindufritt seminarrom.

Alle deltakerne deltok på et 6 ukers kurs i MBSR som ble tilbudt i ukentlige gruppeøkter. Deltakerne gjennomførte også selvrapportering om nærvær (Five Facet Mindfulness Questionnaire), opplevd tilhørighet til natur, humør, depresjon, angst, stress og refleksjon (nysgjerrighet) før, midtveis, en uke og en måned etter intervensjonen.

Resultatene viste at naturgruppen hadde signifikant størst økning i tilknytning til naturen og refleksjon (nysgjerrighet), samt størst reduksjon i rapportert stress, sammenlignet med de to andre gruppene. Det var også en større tendens for at deltakerne i naturgruppen fortsatte å rapportere om reduksjoner i stress en måned etter kurset.

Denne studien viser derfor de ekstra fordelene som oppnås ved nærværstrening i naturen. Den største effekten av å øve i naturen var større reduksjon av stressnivåer, som er et primært mål for nærværstrening. Fremtidige studier bør undersøke om det å ha naturlige elementer innendørs, som potteplanter og naturbilder, kan ha en lignende effekt.

Referanse: Does a natural environment enhance the effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)? Examining the mental health and wellbeing, and nature connectedness benefits

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.