Ukens podkast tar for seg hvordan dyp lytting henger sammen med vår evne til å være stille og samtidig lytte til oss selv. Da åpner vi for å være i en virkelig relasjon til den vi lytter til, og det åpner for at vi begge kan oppdage og endre oss gjennom lyttingen

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.