En vanlig kritikk av meditasjon og nærværstrening er at det er en selvsentrert aktivitet. Hvordan kan du forsvare å fokusere på deg selv når verden står i brann? Det mest opplagte svaret er at vi gjennom meditasjon får overskuddet, roen og tilstedeværelsen til å hjelpe andre. Som vi skal se i ukens forskningsartikkel er det også en kobling mellom nærværstrening og alturisme (som er det motsatte av egoisme).

Nærværstrening påvirker områder i hjernen som er aktive ved veldedige handlinger (alturisme). I tillegg overlapper undervisning i nærvær med humanistiske verdier der betydningen av vennlighet og omsorg for andre står sentralt. Denne studien viser at en kort meditasjon øyeblikkelig øker sannsynligheten for gavemilde handlinger.

Hvem var med? 326 tilfeldige ansatte fra en stor bedrift, med en gjennomsnittsalder på 33 år.

Hva gjorde de? Deltagerne ble delt i to grupper: 1) en meditasjonsgruppe eller 2) kontrollgruppe uten meditasjon. Deltagerne fikk tildelt penger for deltagelse og ble gitt muligheten til å donere alt, noe eller ingenting av pengene sine til en populær veldedighetsorganisasjon.

Resultatet? Deltakerne i meditasjonsgruppen ga både en større gjennomsnittlig prosentandel av sin kompensasjon og gav 2,6 ganger oftere til veldedighetsorganisasjonen sammenlignet med kontrollgruppen.

Sage Iwamoto med medarbeidere har undersøkt om en kort, videostyrt meditasjon øker altruisme vurdert som veldedig atferd sammenlignet med en inaktiv kontrollintervensjon. Studien bestod av 326 tilfeldige ansatte fra et stort selskap, med en gjennomsnittsalder på 33 år. Deltakerne gjennomførte enten meditasjon, eller var en inaktiv kontrollgruppe. meditasjonsgruppen så på en 5,5 minutters guidet pustemeditasjonsvideo, mens kontrollgruppen så på en 4,5 minutters video som demonstrerte hvordan man tegnet en tegneseriefigur. Etter at deltakerne i begge gruppene så hver sin video, fikk alle beskjed om å få betalt for deres deltakelse. De fikk også muligheten til å donere alt, noe eller ingenting av pengene sine til en populær veldedighetsorganisasjon kalt United Way.

Resultatene viste at deltakerne i meditasjonsgruppen ga både en større gjennomsnittlig prosentandel av sin kompensasjon og gav 2,6 ganger oftere til veldedighetsorganisasjonen sammenlignet med kontrollgruppen. Resultatene fra denne studien viser derfor at ansatte etter en kort meditasjonspraksis utøver mer altruisme via veldedig atferd.

Denne studien støtter dermed ideen om at kort meditasjonspraksis øyeblikkelig kan øke sannsynligheten for altruistisk atferd. Det er uklart om dette skjer direkte gjennom en meditasjonsspesifikk effekt som å aktivere insula i hjernen, eller gjennom å fremheve humanistiske verdier.

Referanse: Iwamoto, S. K., Alexander, M., Torres, M., Irwin, M. R., Christakis, N. A., & Nishi, A. (2020). Mindfulness Meditation Activates Altruism. Scientific Reports, 10(1), 1-7.

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.