Fibromyalgi innebærer smerter i muskel- og skjelettet, tretthet og problemer med humør, søvn og kognitive fungering. Et 8 ukers kurs i nærværstrening (MBSR) forbedret livskvalitet, reduserte legebesøk og økte aktivitet i dagliglivet.

Hvem var med? 225 pasienter med fibromyalgi.

Hva gjorde de? De ble delt inn i tre ulike intervensjoner som varte i 8 uker; 1) mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) sammen med vanlig behandling, 2) FibroQol sammen med vanlig behandling eller 3) kun vanlig behandling alene.

Resultatet? Nærværstrening var både betydelig billigere og signifikant mer effektivt sammenlignet med FibroQol og vanlig behandling.

Årsaken til fibromyalgi er ukjent, og behandlingen er i stor grad lindrende med medisiner for å redusere smerter sammen med fysisk trening og/eller kognitiv atferdsterapi. Lidelsen er en stor utgift for samfunnet, fordi den ofte innebærer arbeidsuførhet og høye medisinske kostnader.

Perez-Aranda med medarbeidere har sammenlignet nytteverdien av nærværstrening (mindfulness-basert stressreduksjon, MBSR) med en tidligere validert behandling av fibromyalgi (FibroQol). Deltakerne i denne studien var 225 pasienter med fibromyalgi, som ble tildelt tre ulike intervensjoner: MBSR sammen med vanlig behandling, FibroQol sammen med vanlig behandling eller kun vanlig behandling alene.

FibroQol er en fibromyalgi-intervensjon som består av en 8 ukentlige gruppeøkter på 2 timer, som inkluderer psykoedukasjon, avslapning og selvhypnose for å hjelpe pasienter med å kontrollere smerter. Vanlig behandling innebar reseptbelagte medisiner mot smerter, betennelse, depresjon og angst, sammen med anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. Selvrapportering av livskvalitet ble gjennomført før og 12 måneder etter intervensjonen for å vurdere sykdomspåvirkningen på mobilitet, egenomsorg og aktiviteter i det daglige liv.

Direkte og indirekte kostnader ved fibromyalgi-behandling ble også beregnet basert på reseptbelagte kvitteringer for pasienter, medisinering av pasientmedisiner og pasientrapporter om primærpleie og spesialistbesøk, sykehusopphold, diagnostiske prosedyrer og sykefravær eller uførhet de siste 12 månedene. MBSR- og FibroQol-kostnader ble inkludert i analysene.

Ved 12 måneders oppfølging, var gjennomsnittlige direkte og indirekte helsetjenestekostnader betydelig lavere for MBSR enn FibroQol og vanlig behandling, hovedsakelig på grunn av lavere kostnader til primærpleien og færre tapte arbeidsdager. MBSR-deltakerne hadde også den beste gjennomsnittlige livskvaliteten etter 12 måneders oppfølging, etterfulgt av FibroQol-gruppen.

Resultatene viste derfor at nærværstrening både var betydelig billigere og signifikant mer effektivt sammenlignet med FibroQol og vanlig behandling. Disse resultatene støtter dermed kostnadseffektiviteten og nytteverdien av behandling ved å supplere behandling av fibromyalgi med mindfulness-basert stressreduksjon.

Referanse: A Randomized Controlled Efficacy Trial of Mindfulness-Based Stress Reduction Compared With an Active Control Group and Usual Care for Fibromyalgia: The EUDAIMON StudyA Randomized Controlled Efficacy Trial of Mindfulness-Based Stress Reduction Compared With an Active Control Group and Usual Care for Fibromyalgia: The EUDAIMON Study

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.