Vår stressrespons er assosiert med hjerneaktivitet i områdene amygdala og prefrontal cortex. Denne studien viste at nærværstrening kan redusere stressnivå og aktiveringen av amygdala til fryktrelatert stimuli. Denne effekten kan ha en viktig rolle for å redusere forekomsten av psykiske helseproblemer i barne- og voksen alder.

Hvem var med? 40 barn i 6. klasse på en skole i Boston, med en gjennomsnittsalder på 12 år.

Hva gjorde de? Deltakerne ble enten tildelt et 8 ukers opplæringsprogram i nærværstrening eller opplæring i datakoding. Alle rapporterte opplevd stress. De deltok også på hjerneavbildninger med fMRI før og etter intervensjonen for å måle aktivitet i hjernens fryktsenter (amygdala).

Resultatet? Nærværstrening reduserer stressnivå og aktiveringen av amygdala.

Bauer og medarbeidere har undersøkt om nærværstrening kan redusere stressnivået hos barn, og om det gjøres ved å indusere endringer i amygdala og tilkoblingen til frontallappen (prefrontal cortex). Deltakerne i studien var alle 6. klassinger på en skole i byen Boston, som enten ble tildelt et 8 ukers opplæringsprogram om mindfulness eller et opplæringsprogram om datakoding. Programmene bestod av fire møter i uken på 45 minutter hver. Nærværstreningen fokuserte på oppmerksomhet på nåtiden og sansene, pustemeditasjoner og øvelser på å legge merke til tanker, mens øktene i datakoding innebar undervisning i programmering. Alle deltakerne rapporterte opplevd stress. Barna deltok også på hjerneavbildninger med fMRI før og etter intervensjonen, hvor de ble introdusert for bilder av glade, redde og nøytrale ansiktsuttrykk.

De som mottok nærværstrening opplevde betydelige reduksjoner i stressnivå. Aktivering i amygdala som respons på redde ansiktsuttrykk reduserte seg også betydelig hos deltakerne som lærte meditasjon (nærværstrening). Forskerne så også at koblingen mellom amygdala og prefrontal cortex økte hos deltakerne i nærværsgruppen etter intervensjonen. Denne studien viser derfor at nærvær kan redusere stressnivå og aktiveringen av amygdala til fryktrelatert stimuli også hos barn. Denne effekten kan ha en viktig rolle for å redusere forekomsten av psykiske helseproblemer i barne- og voksen alder.

Referanse: Mindfulness Training Reduces Stress and Amygdala Reactivity to Fearful Faces in Middle-School Children

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.