Dagens situasjon skaper mye usikkerhet og uro og kan forsterke det stresset vi opplever i hverdagen. Ukens podkast belyser hvordan stress påvirker oss, og utfordrer oss til å gå nærmere stresset for å bli bedre kjent med oss selv. Dette er nøkkelen for å finne nye måter å møte våre utfordringer på.

nærvær.no · Podcast 104: Mestring av stress