Nærværstrening har tidligere vist seg å ha en positiv virkning på kvinner og menns seksualitet (lyst, opphisselse, tilfredshet med sex, emosjonell intimitet, samt reduksjon i eventuelle smerter og seksuelt stress). Lin med medarbeidere har gjennomført en studie for å vurdere effekten av mindfulness-basert kognitiv terapi for seksualitet (MBCT-S) for å forbedre seksuell funksjon og livskvalitet hos kvinner med epilepsi og deres partnere. Denne studien viser at MBCT-S forbedrer seksuell funksjon, samt seksuell og emosjonell intimitet hos eldre kvinner med epilepsi, og at disse forbedringene vedvarer over tid. Disse markante forbedringene er forklart med en sterkere oppmerksomhet under samleiet, og økt emosjonell intimitet.

Hvem var med? 600 kvinner med epilepsi i alderen 65 år eller eldre. Gjennomsnittsalderen var 71 år.

Hva gjorde de? Deltakerne gjennomførte et kurs i mindfulness-basert kognitiv terapi for seksualitet (MBCT-S) som varte i 90 minutter hver uke i totalt 8 uker. Underveis rapportere deltagerne om egen lyst, opphisselse, orgasme, tilfredshet og eventuelle smerter, samt sekundære tiltak som emosjonell og seksuell intimitet, seksuelt stress, livskvalitet og bruk av mindfulness/nærværstrening under samleiet.

Resultatet? Deltakerne som deltok i MBCT-S viste signifikant større forbedringer i angst og depresjon enn kontrollgruppen både 1 og 6 måneder etter intervensjonen, og at dette er forklart med en forbedret oppmerksomhet under samleiet, og i den seksuelle og emosjonelle intimiteten med sin partner.

Kvinner diagnostisert med epilepsi rapporterer ofte om nedsatt seksuell interesse og aktivering. Dette kan skyldes en rekke faktorer, som bivirkninger av medisiner og frykt for å utløse anfall -under sex. Lin med medarbeidere har gjennomført en studie for å vurdere effekten av mindfulness-basert kognitiv terapi for seksualitet (MBCT-S) for å forbedre seksuell funksjon og livskvalitet hos kvinner med epilepsi og deres partnere.

600 kvinner med epilepsi i alderen 65 år og eldre deltok, og de ble tilfeldig delt inn i tre ulike eksperimentelle forhold: (1) MBCT-S for kvinnene og deres seksuelle partnere, (2) MBCT-S for kvinner og deres seksuelle partnere, pluss et treningstilbud for seksuell rådgivning og (3) epilepsibehandling som de vanligvis får fra før for å kunne sammenligne eventuelle effekter av de to første. MBCT-S ble tilbudt i 90 minutter hver uke i 8 uker totalt, og inneholdt vanlig mindfulness-basert terapi sammen med undervisning om seksuell lyst, opphisselse og intime forhold. Kvinnene og deres partnere ble vurdert før intervensjonen, 1 måned etter og 6 måneder etter.

Resultatet viste at begge MBCT-S gruppene viste signifikant større forbedringer i angst og depresjon enn kontrollgruppen både 1 og 6 måneder etter intervensjonen. Det var bare MBCT-S gruppen med seksuell rådgivning som viste betydelig større forbedringer i seksuelle holdninger og kvalitet i forholdet med partner. Denne studien viser at MBCT-S forbedrer seksuell funksjon, samt seksuell og emosjonell intimitet hos eldre kvinner med epilepsi, og at disse forbedringene vedvarer over tid. Disse markante forbedringene er forklart med en sterkere oppmerksomhet under samleiet, men også når det gjelder den seksuelle og emosjonelle intimiteten.

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.