Migrene innebærer en intens, bankende hodepine sammen med kvalme, oppkast og lysfølsomhet. Forskere gjennomførte en studie for å teste om nærværstrening kan redusere migrene, samt endre hjerneområder som er relatert til smerteprosessering. En gruppe personer med kronisk migrene fikk opplæring i meditasjon og den andre gruppen deltok i et stressmestringskurs. Resultatene viste at meditasjons-gruppen opplevde færre dager med hodepine sammenlignet med stressmestringsgruppen. Begge gruppene viste betydelig redusering av aktivitet i hjernestrukturene involvert i smerteprosessering, men reduksjonen større i meditasjons-gruppen.

Hvem var med? 98 deltakere med migrene, som hadde opplevd hodepine og migrenesymptomer mellom 4 og 14 dager den siste måneden.

Hva gjorde de? Deltakerne ble delt i to grupper, hvor den ene gruppen fikk opplæring i meditasjon (Nærværstrening, MBSR), og den andre gruppen deltok i et stressmestringsprogram. Alle deltakerne måtte rapportere om migrenesymptomer før, under og etter programmet, samt delta på hjerneavbildninger med fMRI.

Resultatet? Nærværstrening kan redusere antall dager med hodepine og hodepine-relatert funksjonshemming hos pasienter med migrene allerede 2 uker etter opplæring.

Migrene påvirker 13% av den voksne befolkningen, og er den sjette mest hyppigste årsaken til funksjonshemming. Det er påvist at migrene er ledsaget av endringer i hjernestrukturer involvert i kognitive aspekter ved smerteprosessering, som insula, cingulat og prefrontal cortex. Disse områdene er også involvert under mindfulness øvelser (nærværstrening).

Semionwicz med medarbeidere gjennomførte en randomisert kontrollert studie for å teste om mindfulness-trening kan redusere migrene, samt endre hjernestruktur og -funksjon i regionene som er relatert til kognitive aspekter ved smerteprosessering. Studien bestod av 98 deltakere med migrene som hadde opplevd mellom 4 og 14 dager med hodepine den siste måneden. De ble delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen deltok i et program med mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) og den andre gruppen deltok i et stressmestringsprogram. Begge programmene innebar 2 timer trening hver uke i de første åtte ukene, og to ganger i løpet av de påfølgende 8 ukene. Programmet i mindfulness-basert stressreduksjon la vekt på å utvikle kvaliteter av selvfølelse, takknemlighet og sympatisk glede, samt å bruke mindfulness ferdigheter før, under og etter migreneanfallene. Programmet i stressmestring fokuserte på forståelsen av stress som triggere og smerter, søvnhygiene og muskelstrekkøvelser. Alle deltakerne måtte også fullføre spørreundersøkelser og delta i hjerneavbildning med fMRI hvor de ble utsatt for smertefulle stimuli før, under og etter programmet de deltok i.

Resultatene viste at MBSR-gruppen fikk et lavere gjennomsnitt på dager med hodepine i løpet av og etter programmet sammenlignet med stressmestringsgruppen. Begge gruppene viste også betydelig redusering av aktivitet i hjernestrukturene involvert i smerteprosessering, og reduksjonen var signifikant større hos deltakerne i MBSR-gruppen. Studien støtter antagelsen om at nærværstrening kan redusere antall dager med hodepine og hodepine-relatert funksjonshemming hos pasienter med migrene allerede 2 uker etter intervensjonen. Denne gunstige effekten ble derimot ikke vedvarende etter ett år med oppfølging, noe som antyder et behov for kontinuerlig mindfulness-praksis (medtiasjon) for å opprettholde de positive endringene.

Referanse: Enhanced mindfulness based stress reduction (MBSR+) in episodic migraine: a randomized clinical trial with MRI outcomes

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.