Er nærvær til hjelp når du har det vondt eller opplever ubehagelige følelser? For å besvare dette spørsmålet ble forsøkspersoner utsatt for ubehag (smerter og groteske bilder) og deres reaksjoner ble registrert. Ved å praktisere oppmerksom aksept ble det observert en 26 prosent reduksjon i aktivitet i hjerneområdene som styrer smerteresponser. Deltagerne rapporterte også mindre negative følelser ved praktisering av oppmerksom aksept.

Hvem var med? 17 voksne deltakere som ikke hadde tidligere erfaring med mindfulness og meditasjon.

Hva gjorde de? De ble presentert for en rekke bilder på en dataskjerm som enten var nøytrale eller ubehagelige (groteske). De ble også utsatt for varm eller ubehagelig temperaturer. Deres naturlige reaksjon ble registrert. De fikk også opplæring i hvordan de kunne møte ubehaget med oppmerksom aksept.

Resultatet? Oppmerksom aksept på ubehagelige stimuli førte til mindre rapportering av negative følelser hos deltakerne og 26 prosent lavere aktivitet i hjerneområdene som styrer smerteresponser sammenlignet med da deltakerne reagerte naturlig.

Selv om mindfulness-baserte intervensjoner (nærværstrening) har vist å lindre smerter, er det likevel et viktige spørsmål om virkningsmekanismen som ligger til grunn for slike intervensjoner. Hvorfor gir nærværstrening denne smertelindrende effekten? Denne studien forsøkte å tydeliggjøre hvordan en mental innstilling som kjennetegnes av bevisst aksept påvirker emosjonelle reaksjoner og hjernens reaksjoner på ubehagelige og smertefulle stimuli. Studien hadde 17 deltakere som var voksne med en gjennomsnittsalder på 32 år, og som ikke hadde erfaring med nærvær og meditasjon fra tidligere av. De ble presentert en rekke bilder på en dataskjerm som enten var av nøytralt eller ubehagelig innhold. De ble også utsatt for varme eller ubehagelige temperaturer. Deltakerne i studien fungerte som sine egne kontroller, da de både ble instruert til å svare på negative stimuli som de naturligvis ville gjort til en bestemt tid, og til å svare med oppmerksomt aksept til en annen bestemt tid. Etter hvert bilde vurderte de sin emosjonelle negativitet på en åtte-punkts skala. Deltakernes hjerneaktivitet ble registrert gjennom hjerneavbildningsmetoden fMRI, da særlig i hjerneområder som er av betydning for smerte. Disse områdene er cingulate cortex, insula, thalamus og somatosensorisk cortex. Resultatene viste at deltakerne rapporterte betydelig mer negativ følelse som respons på ubehagelige bilder sammenlignet med nøytrale bilder. Men da deltakerne tok i bruk oppmerksom aksept i møte med ubehagelige bilder og smerter, rapporterte de mindre negative følelser og viste 26 prosent lavere aktivitet i hjerneområdene som styrer smerteresponser sammenlignet med da reagerte naturlig. Denne studien viser derfor at det å innta en bevisst holdning om aksept kan redusere negative følelsesmessige reaksjoner på ubehagelige visuelle og smertefulle fysiske stimuli betydelig.

Referanse: Let it be: mindful acceptance down-regulates pain and negative emotion

Flere studier får du ved å registrere deg.