Vi lever i en tid med store endringer og stor usikkerhet. Mye av det vi er vant til å kunne få eller gjøre har endret seg. Kanskje vår praksis kan hjelpe oss til å velge å være åpne i møte med dagens situasjon, og ikke lukke oss mentalt og emosjonelt basert på gamle erfaringer. Lykke til.

Flere podcast finner du ved å registrere deg.