Hvem var med? Deltakere som hadde minst 30 års erfaring med mindfulness og meditasjon.

Hva gjorde de? Halvparten gjennomførte en åtte timers intensiv meditasjonspraksis, mens de resterende deltakerne utførte åtte timer med ulike fritidsaktiviteter. Blodet til alle deltakerne ble undersøkt før og etter intervensjonen.

Resultatet? Nærværstrening viste seg å ha betydelige endringer i metyleringsnivå på 61 DNA-steder, med gener som påvirker immun og inflammatorisk respons ved å regulere blant annet vaskulær betennelse.

Det menneskelige genomet er summen av gener som er kodet i vårt DNA. Epigenetikk er studien av hvordan disse genene blir slått av og på for å gi fysiologiske effekter. Det er kjent at vår epigenetiske aktivitet kan endres gjennom trening, kosthold og stressreduksjon, men det er lite kjent hvordan slik praksis påvirket immunsystemets epigenetikk. DNA-trådene er pakket rundt proteinkomplekser som kalles histoner, og genene slåes av eller på ved metylering av histonene ved siden av DNA-segmenter. En studie av Chaix og medarbeidere studerte effekten av intensiv mindfulnessmeditasjon på metylering av immuncellegener (lymfocytt og monocytt) hos 19 deltakere med erfaring med mindfulness og meditasjon. Deltakerne hadde praktisert mindfulnessmeditasjon 30 minutter hver dag i minst 30 år. I studien ble deres blod undersøkt både før og etter en intensiv 8 timers meditasjon som lignet en mindfulness-basert stressreduksjon. Kontrollgruppen derimot, fikk blodet undersøkt før og etter 8 timer med andre fritidsaktiviteter som å lese, spille dataspill, se på dokumentarer og gå tur. Begge gruppene hadde lignende metyleringsnivåer før intervensjonen. Men ved blodundersøkelsen etterpå, hadde meditasjonsgruppen betydelige endringer i metyleringsnivå på 61 DNA-steder med gener som påvirker immun og inflammatorisk respons ved å regulere blant annet vaskulær betennelse. DNA-stedene for kontrollgruppen viste ikke noen signifikante endringer. Disse funnene stemmer overens med andre studier som viser at mindfulness meditasjonspraksis har innvirkning på immunforsvaret som er relevant for helse og aldring. Denne studien er likevel begrenset av dens lille utvalgsstørrelse og variabilitet i kontrollgruppens fritidsaktiviteter, og det kan derfor trengs mer forskning med større utvalg for å kunne generalisere slike funn til en større populasjon.

Referanse: Differential DNA methylation in experienced meditators after an intensive day of mindfulness-based practice: Implications for immune-related pathways

Les også:

Meditasjonsretreat påvirker immunforsvaret

Både nærværstrening og fysisk trening reduserer forkjølelses- og influensasymptomer

Flere studier får du ved å registrere deg.