Hvem var med? 23 studier som undersøkte effekten av nærværstrening på arbeidsplassen.

Hva gjorde de? Sammenlignet resultatene fra de 23 studiene, hvor deltakerne var arbeidstakere som gjennomgikk ulike former for treningsprogram med nærværstrening.

Resultatet? Nærværstrening på arbeidsplassen fører til bedring i oppmerksomhet, stress, mental helse, trivsel og arbeidsresultater.

Denne artikkelen har oppsummert fordelene ved opplæring i nærværstrening på arbeidsplassen. En meta-analyse er en studie hvor man sammenligner resultater fra flere tidligere undersøkelser med formål om å få et bedre helhetsbilde over forskningen på et bestemt område. Denne meta-analysen har sett på 23 tidligere studier som har undersøkt effekten nærværstrening har på arbeidsplassen. Arbeidstakerne i studiene gjennomgikk ulike treningsprogram hvor de fikk en opplæring i nærværstrening. Resultatene fra disse studiene viste at slike treningsprogram har ført til endringer i oppmerksomhet, stress, mental helse, trivsel og arbeidsresultater. Meta-analysen i denne artikkelen undersøkte også påvirkningen av variasjon i arbeidsstyrken og karakteristikker fra de ulike intervensjonene som var av betydning for å redusere stress. Resultatene indikerte gunstige effekter etter mindfulness-trening når det kom til stress, angst, psykisk lidelse, trivsel og søvn. Ingen konklusjoner kunne trekkes fra samlede data for utbrenthet på grunn av ambivalens i resultater, for depresjon på grunn av publiseringsskjevhet eller for arbeidsytelse på grunn av utilstrekkelig data. Resultatene fra de ulike studiene som ble vurdert i denne meta-analysen kan støtte betydningen av å innføre nærværstrening på arbeidsplassen for å oppnå høyere grad trivsel, velvære og arbeidsresultater.

Flere studier får du ved å registrere deg.