I en tid med stor usikkerhet, vil våre tidligere erfaringer prege hvordan vi handler. Men gjennom vår praksis kan vi bli kjent ved vårt sinn, og oppdage at det mulig å endre vårt forhold til våre tanker og følelser og endre måten vi møter usikkerhet og engstelse på.

Flere podcast finner du ved å registrere deg.