Hvem var med? 413 deltakere med en gjennomsnittsalder på 50 år.

Hva gjorde de? De ble tilfeldig i tre grupper: en MBSR-gruppe, en trenings-gruppe eller en ikke-aktiv gruppe. Intervensjonene ble utført om høsten, og deltakerne måtte rapportere eventuelle symptomer på forkjølelse og/eller influensa fra høsten og gjennom våren.

Resultatet? Studien viser at både nærværstrening (MBSR) og trening reduserer frekvens, lengde og alvorlighetsgrad av forskjølelses- og influensasymptomer, i tillegg til en generell forbedring i psykiske helse..

Akutte luftveisfunksjoner som inkluderer forkjølelse og influensa rammer over 50 % av befolkningen årlig. Men det har vist seg at vår psykologiske tilstand og atferd påvirker mottakeligheten vår for disse infeksjonene. Personer som sliter med mye stress har større sannsynlighet for å få akutte luftveisinfeksjoner, mens folk som trener regelmessig har vist å ha mindre sannsynlighet for å få slike. Et studie av Barrett og medforfattere testet effekten av en form for nærværstrening (mindfulness-basert stressreduksjon, MBSR) og fysisk trening (moderat intensitet) på frekvensen, varigheten og alvorlighetsgraden av forkjølelse og influensa sammenlignet med en kontrollgruppe. 413 deltakere var med, hvor gjennomsnittsalderen var 50 år. De ble tilfeldig i tre grupper: en MBSR-gruppe, en trenings-gruppe eller en ikke-aktiv gruppe. Intervensjonene ble utført om høsten, og deltakerne måtte rapportere eventuelle symptomer på forkjølelse og/eller influensa fra høsten og gjennom våren. Det var også helsesjekker som ble utført ukentlig. Deltakerne gjennomførte også en rekke tiltak for psykisk helse og personlighet ved starten av studien og flere ganger i løpet av studien. Studien fant ut at MBSR- og treningsgruppene begge viste redusert forekomst av akutt luftveisinfeksjon, varighet og alvorlighetsgrad sammenlignet med kontrollgruppen (ikke-aktiv gruppen). MBSR- og treningsgruppen viste også begge betydelige forbedringer i en rekke variasjoner av psykisk helse og personlighet, inkludert opplevd stress, søvnkvalitet, depressive symptomer, egeneffektivitet og psykisk helse generelt sammenlignet med den ikke aktive gruppen. Studien viser dermed at MBSR og trening både reduserer forkjølelse og influensafrekvens, lengde og alvorlighetsgrad betydelig, sammen med å gi generelle fordeler med den psykiske helsen.

Barrett, B., Hayney, M. S., Muller, D., Rakel, D., Brown, R., Zgierska, A. E., . . . Coe, C. L. (2018). Meditation or exercise for preventing acute respiratory infection (MEPARI-2): A randomized controlled trial. PLoS ONE, 13(6), e0197778.