Du kan bruke dette lydspore når du er engstelig og urolig. Med øvelse kan den brukes når det virkelig stormer, for å komme tilbake til ditt eget senter og hvile der. Den situasjon vi nå har med korona virus, stiller oss overfor nye utfordringer, og vår frykt og redsel trigges. Å øve nærvær i denne situasjonen, og prøve å møte den med klokskap, uten hverken å ignorere eller overreagere, er en vanskelig men god mulighet for oss. På den ene siden trenger vi frykt i denne usikre siden. Frykten kan hjelpe oss å ta godt vare på oss selv og andre. Det er også viktig å huske på at det ikke er farlig å være usikker og redd. Samtidig trenger vi pauser fra uroen. Vi sender deg derfor øvelser som kan være til hjelp med å håndtere uro, angst og bekymringer.

Flere øvelser før du ved å registrere deg: https://start.finnro.no/podcast-serie-10-rad-for-r...

Nytt kurs: 30 dager med nærvær (prøv gratis: http://sh1.sendinblue.com/aivky3oh11t7e.html?t=158...)