Den situasjon vi nå har med korona virus, stiller oss overfor nye utfordringer, og vår frykt og redsel trigges. Hvordan kan vi ta vare på oss selv og hverandre i denne tiden?

Flere podcast finner du ved å registrere deg.