Hvem var med? 100 eldre voksne i alderen 65 år og oppover.

Hva gjorde de? Deltakerne gjennomgikk et mindfulness-basert program på 8 uker, som inneholdt kroppsskanning, yoga og sittende meditasjon.

Resultatet? Det mindfulness-baserte programmet førte til en forbedret immunologi blant deltakerne, i tillegg til at de rapporterte en rekke positive påvirkninger i form av selvvurderinger.

En studie av Gallegos med medarbeidere utførte en studie med 100 eldre deltakere, som gjennomføre et mindfulness-basert program i 8 uker, som skulle virke stressreduserende. Dette programmet innebar yoga, sittende meditasjon og kroppsskanning. Målet med denne studien var å undersøke effektene av mindfulness -basert stressreduksjon på immune funksjoner, insulinfaktorer og positive effekter blant eldre voksne. Resultatene skulle sammenlignes med eldre mennesker som satt på venteliste til behandling. Resultatet fra denne studien viste til en rekke positive biologiske og psykologiske tiltak, deriblant insulinlignende vekstfaktorer som er assosiert med økt levetid, redusert grad av interleukin (IL-6) som er assosiert med betennelse, økt produksjon av antistoffene IgM og IgG som er assosiert med immunrespons, samt selvvurderinger av positiv påvirkning. Også andre studier på yngre voksne har vist at mindfulness-baserte programmer med innhold av yoga, sittende meditasjon og kroppsskanning bidrar til bedre immunitet.


Gallegos, A. M., Hoerger, M., Talbot, N. L., Krasner, M. S., Knight, J. M., Moynihan, J. A., & Duberstein, P. R. (2013). Toward identifying the effects of the specific components of mindfulness-based stress reduction on biologic and emotional outcomes among older adults. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19(10), 787-92. [PMID: 23383976]