Hvem var med? 100 eldre voksne i alderen 65 år og oppover.