Vi fødes i relasjon, vi skades i relasjon og vi blir helet i relasjon. Derfor er det avgjørende at vi øver nærvær i våre relasjoner. Denne og neste ukes podkast tar for seg betydningen av vårt nærvær i møte med våre medmennesker, enten det er i en jobbsammenheng eller privat. I vår daglige formelle praksis øver vi et åpnere og mer aksepterende forhold til oss selv. Neste steg er å bringe med oss dette nærværet inn i møte med andre. Det er krevende spesielt i nære relasjoner, men det er her frukten av vår praksis virkelig kan vise seg. Når vi evner å være i et delt nærvær med et annet menneske, kan det skje både små og store undere når vi kan se hverandre med klare sinn og åpne hjerter.

Ønsker du flere podcast? Registrer deg og få ny podcast hver uke.