Denne uken går vi videre i å utforske vår praksis og hvordan den forholder seg til det helt grunnleggende i livet. At vi opplever oss som atskilte fra hverandre, og søker gjennom vår praksis igjen å bli forbundet, både med oss selv, hverandre og livet.

Kun medlemmer: Spill av podcast