Vi lever i livet som atskilte personer og møter livets begrensninger. Hvordan kan vår praksis være til hjelp for å møte livets stadige endringer og vedvarende usikkerhet på en bedre måte? Dette omhandles i denne og neste podkast.

Kun medlemmer: Spill av podcast