Dette er et tema som er relevant for oss alle, fordi vi alle skal lede oss selv. Videre er tema absolutt relevant hvis du er leder, offisielt eller i kraft av hvordan du påvirker kolleger, familie eller andre rundt deg.

Ønsker du flere podcast? Registrer deg og få ny podcast hver uke.