Podcast og oppdateringer

Innhold for medlemmer – fra Even og Michael

Nærværstrening (MBCT) spesielt nyttig for personer som har med seg traumer fra barndommen

En tilpasset form for nærværstrening, mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT), er en veletablert behandling som har vist god effekt mot tilbakefall ved alvorlig depressiv lidelse og vedvarende depressive symptomer. Ukens studie viser at deltakerne med traumer fra barndommen har spesielt god...

LES MER

Podcast 105: Å lytte til deg selv og andre

Ukens podkast tar for seg hvordan dyp lytting henger sammen med vår evne til å være stille og samtidig lytte til oss selv. Da åpner vi for å være i en virkelig relasjon til den vi lytter til, og det åpner for at vi begge kan oppdage og endre oss gjennom lyttingen Flere studier, podcast...

LES MER

90 minutter veiledning: Aksept skjer gjennom åpenhet

Innhold 00:01:59 Vi er alle nybegynnere når det kommer til meditasjon 00:09:07 Kveldens nærværsøvelse 00:32:35 Fokus på pust 00:35:12 «Lettere å holde fokus på pusten» 00:42:01 «Kan dere informere om forfatter og tittel på bøker dere har nevnt?» 00:45:32 Paradokset:...

LES MER

Hvorfor fokusere på deg selv når verden står i brann?

En vanlig kritikk av meditasjon og nærværstrening er at det er en selvsentrert aktivitet. Hvordan kan du forsvare å fokusere på deg selv når verden står i brann? Det mest opplagte svaret er at vi gjennom meditasjon får overskuddet, roen og tilstedeværelsen til å hjelpe andre. Som vi skal se i...

LES MER

Nærværstrening hjelper ved kroniske smerter

Fibromyalgi innebærer smerter i muskel- og skjelettet, tretthet og problemer med humør, søvn og kognitive fungering. Et 8 ukers kurs i nærværstrening (MBSR) forbedret livskvalitet, reduserte legebesøk og økte aktivitet i dagliglivet. Hvem var med? 225 pasienter med fibromyalgi. Hva gjorde de?...

LES MER

90 minutter veiledning: Å hvile i pusten ved stress og frustrasjon

Innhold 00:03:49 Å lande i seg selv00:12:26 Kveldens nærværsøvelse00:31:50 Litteraturens plass i kulturen vår00:43:23: «Tyggebevegelser som nærværsobjektet istedenfor pusten.»00:45:13 «I dag var kroppen på plass, ikke hodet.»00:46:27: «Å stå i stress, både det naturlige og det som kommer...

LES MER

Nærværstrening hjelper ved migrene

Både episodisk og kronisk migrene rammer omtrent en milliard mennesker verden over, med symptomer som hodepine, kvalme og lysfølsomhet. Personer som fikk opplæring i nærværstrening (MBCT) rapporterte å fungere bedre i dagliglivet (daglig fungering på jobb, hjemme og i sosiale sammenhenger). 86 %...

LES MER

Nærværstrening reduserer stress og aktivitet i amygdala (hjernens fryktsenter)

Vår stressrespons er assosiert med hjerneaktivitet i områdene amygdala og prefrontal cortex. Denne studien viste at nærværstrening kan redusere stressnivå og aktiveringen av amygdala til fryktrelatert stimuli. Denne effekten kan ha en viktig rolle for å redusere forekomsten av psykiske...

LES MER

Podcast 103 + 104: Stress og mestring av stresss

Dagens situasjon skaper mye usikkerhet og uro og kan forsterke det stresset vi opplever i hverdagen. Ukens podkast belyser hvordan stress påvirker oss, og utfordrer oss til å gå nærmere stresset for å bli bedre kjent med oss selv. Dette er nøkkelen for å finne nye måter å møte våre utfordringer...

LES MER

Nærværstrening og seksualitet

Nærværstrening har tidligere vist seg å ha en positiv virkning på kvinner og menns seksualitet (lyst, opphisselse, tilfredshet med sex, emosjonell intimitet, samt reduksjon i eventuelle smerter og seksuelt stress). Lin med medarbeidere har gjennomført en studie for å vurdere effekten av...

LES MER